Technisch beleidsplan

Hieronder kunt u de laatst beschikbare, digitale en geactualiseerde versie van het Technische Beleidsplan 2020 van zowel jeugd als senioren downloaden.

Sinds 2012 wordt er gewerkt met een nieuwe organisatiestructuur binnen M.V.V.’29.
Er is een duidelijke scheiding gemaakt tussen de voetbal gerelateerde taken en de ondersteunende zaken.
De voetbal gerelateerde zaken liggen bij de technische commissie, de ondersteunende zaken komen voor rekening van het bestuur.
De technische commissie staat onder leiding van de Technisch Coördinator.

We hopen door middel van het gewijzigde beleid de komende jaren een kwalitatief en breed gedragen technisch beleid te kunnen neerzetten.
Naar aanleiding van suggesties, opmerkingen etc. zal het beleid regelmatig geactualiseerd worden.

Om onduidelijkheden te voorkomen omtrent de technische commissie en de Technisch Coördinator, zal in het beleidsplan technische commissie telkens volledig worden uitgeschreven en wordt de Technisch Coördinator afgekort met de hoofdletters T.C.

Met vriendelijke groet,
Albert Oude Rikkert (Voorzitter T.C.)