LEDENVERGADERING 3 NOVEMBER Geplaatst op 29 oktober 2023

 
𝐔𝐢𝐭𝐧𝐨𝐝𝐢𝐠𝐢𝐧𝐠 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐞 𝐋𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐫𝐠𝐚𝐝𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐌.𝐕.𝐕.’𝟐𝟗.
𝐕𝐫𝐢𝐣𝐝𝐚𝐠 𝟎𝟑-𝟏𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟑
Het hoofdbestuur van M.V.V.’29 nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐝𝐚𝐠 𝟑 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 om 20.00 uur in sportkantine
“𝐃𝐞 𝐕𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞𝐟𝐟𝐞𝐫”.
De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen.
2. Notulen Algemene Ledenvergadering dd. 30-11-2022.
3. Jaarverslag secretaris.
4. Jaarverslag penningmeester.
5. Verslag kascommissie.
Pauze.
6. Toelichting Stichting Frielinkpark door Wilfred Koek.
7. Toelichting Technische Commissie door Albert Olde Rikkert.
8. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar: Peter Wensink en Erik Bakhuis.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ruud Peters.
Het bestuur draagt Martijn Wanschers voor als nieuwe secretaris.
Leden kunnen schriftelijk de namen van tegenkandidaten indienen. Dit dient te gebeuren tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering op 3 november 2023. De voordracht wordt gedaan bij de secretaris (secretaris@mvv29.nl) en moet ondertekend zijn door minimaal tien leden en een verklaring van instemming van de kandidaat.
9. Voortgang vernieuwbouw kleedkamergebouw.
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Het bestuur van M.V.V.’29 stelt uw aanwezigheid tijdens deze jaarvergadering zeer op prijs.