Jaarvergadering maandag 18 november

2019-11-04

De Algemene Ledenvergadering 2019 van M.V.V.’29 vindt plaats op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in clubgebouw “De Voltreffer”.

 

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening en mededelingen

 2. Jaarverslag secretaris

 3. Jaarverslag penningmeester

 4. Verslag kascommissie

 5. Toelichting Stichting FrielinkPark door Wilfred Koek

 6. Toelichting Technische Commissie door Albert Olde Rikkert

 7. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Walter Busscher en Perry Kuiphuis.​ 

  Het bestuur draagt Sandra Grootelaar voor als nieuwe penningmeester. Marieke is inmiddels gestopt zoals in de vorige ALV is aangegeven. Leden kunnen schriftelijk de namen van kandidaten en/of tegenkandidaten indienen tot aanvang van de vergadering, ondertekend door minimaal vijf leden en een verklaring van de kandidaat.

 8. Wat verder ter tafel komt

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

Het bestuur van M.V.V.’29 stelt uw aanwezigheid tijdens deze jaarvergadering zeer op prijs.


Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.