Jaarvergadering M.V.V. 29

2018-11-28
Afgelopen maandag 26 november werd de jaarlijkse ledenvergadering van M.V.V.’29 gehouden in “de Voltreffer” op het “Frielinkpark” te Harbrinkhoek.
 
Voorzitter Walter Busscher kon deze avond een groot aantal leden welkom heten in de kantine.
Gedurende de vergadering kwamen verschillende sprekers aan het woord. Er werd verslag gedaan vanuit hun commissie en/of functie en er werd teruggekeken op een goed seizoen.
 
De secretaris heeft  stilgestaan bij de sportieve resultaten, de gehouden acties, de sponsoring en vrijwilligers en allerlei andere zaken.
 
De penningmeester Marieke Goossen gaf met een PowerPoint presentatie de cijfers van M.V.V.’29 en Stichting Frielinkpark weer.  Ze concludeert dat M.V.V.’29 een gezonde vereniging is. Daarna nam ze afscheid van iedereen omdat ze de functie neerlegt. Ze werd bedankt door de voorzitter voor haar inzet en goede werk dat ze verricht heeft voor de vereniging.
 
De kascommissie gaf aan, na een uitvoerige controle de penningmeester te complimenteren en daarom haar en het bestuur te dechargeren.
 
Wilfred Koek gaf als  voorzitter van de Stichting Frielinkpark een uiteenzetting van de werkzaamheden van de stichting aan. Er is wederom enorm veel werk verricht en het complex ligt er goed bij.
 
Tijdens de bestuursverkiezing werden de aftredende Marieke Goossen en Martin Oude Avenhuis bedankt voor hun inzet. Albert Olde Rikkert werd als vervanger van Martin welkom geheten.
 
Het belang van vrijwilligers werd nadrukkelijk benoemd, evenals het tekort aan vrijwilligers. Vandaar de nadrukkelijke oproep om een steentje bij te dragen en samen te werken.
Na de rondvraag sloot voorzitter Walter Busscher de vergadering af.
 

Contact:

RKsv M.V.V.'29 Frielinkspark
Almeloseweg 149
7615 NA Harbrinkhoek

Tel: +31 (0)546 - 870 403
E-mail: info@mvv29.nl

Webredactie:
webredactie@mvv29.nl

Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaat@mvv29.nl

Social media:

Map

M.V.V.'29 - Disclaimer

M.V.V.'29 besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. M.V.V.'29 aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Tevens sluit M.V.V.'29 elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van, het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.

Copyright © 2017 lent-webdesign.nl - All Rights Reserved.